Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης κάνουν γνωστό ότι στους Δικαιούχους - Ωφελούμενους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για Δωρεάν Διανομή Αποσυρομένων Οπωροκηπευτικών, προστίθενται οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες με συμπληρωματική Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Με την τροποποιητική αυτή απόφαση ικανοποιείται ένα αίτημα των νέων ωφελουμένων και των οργανώσεων των παραγωγών. Επίσης, ενισχύονται οι παραγωγοί ορισμένων οπωροκηπευτικών, αφού τα προϊόντα τους θα απορροφηθούν ευκολότερα.
Αναλυτικότερα, δικαιούχοι είναι πλέον οι πολύτεκνοι γονείς με προστατευόμενα τέκνα, των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 17.280 ευρώ για τα 4 τέκνα, προσαυξάνεται δε, κατά 2880 για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο.
Ως ωφελούμενοι, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δωρεάν διανομής φρούτων, αναγνωρίζονται και οι τρίτεκνες οικογένειες με 3 (τρία) προστατευόμενα τέκνα και φορολογητέο εισόδημα 14.400.
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας καλεί όλες τις οικογένειες με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω που πληρούν τα παραπάνω εισοδηματικά κριτήρια, είναι Δημότες Ξάνθης και επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του εν λόγω προγράμματος να συμπληρώσουν σχετική Αίτηση-Δήλωση προσκομίζοντας:
1) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
2) Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης 2016 ( εισοδήματα 2015) σε φωτοτυπία
3) Ταυτότητα σε φωτοτυπία
Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στα παρακάτω σημεία από τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016:
- Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ξάνθης, πλατεία Διοικητηρίου:
2541350802, όλες τις εργάσιμες ήμερες, Ώρες: 10.00 έως 13.00
-Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων: 25410-23347, όλες τις εργάσιμες ήμερες και ώρες
-Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου: 25410-24367, όλες τις εργάσιμες ήμερες και ώρες
-Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (ΚΕΠ): 25423-50120, όλες τις εργάσιμες ήμερες
και ώρες ,
-Κέντρο Φροντίδας και Υποστήριξης Φτωχών Οικογενειών (ΚΕΦΟ), Λαχανοκήπων
& Θηβών (γωνία), 2541027047, όλες τις εργάσιμες ήμερες και ώρες
-Ένωση Πολυτέκνων Ξάνθης:2541021725 / 6982140732, οδός: Βλαχοπούλου 5
-Σύλλογο Τριτέκνων Ν. Ξάνθης:2542025560 / 6941617333, Δευτέρα και Πέμπτη,
ώρες 18.30 έως 20.30.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου