Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ


Ο Σύλλογος Τριτέκνων Ξάνθης ευχαριστεί θερμά την ΣΕΚΕ και το Συνεταιριστικό Ασφαλιστικό Πρακτορείο Ξάνθης για την από κοινού χορηγία τους προς τον σύλλογο.

Η συγκεκριμένη χορηγία καλύπτει το ενοίκιο της αποθήκης του συλλόγου για ολόκληρο το 2023.

Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι το ίδιο είχαν πραγματοποιήσει, η ΣΕΚΕ και το Συνεταιριστικό Ασφαλιστικό Πρακτορείο Ξάνθης και για το 2022. 

Στην ευχάριστη αυτή εξέλιξη σημαντικότατο ρόλο διαδραμάτισε ο κ. Κοντός Στράτος, ο οποίος ως τρίτεκνος που είναι και ο ίδιος, στάθηκε από την αρχή δίπλα μας στην προσπάθεια που κάναμε για εξεύρεση χορηγίας και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό.

 

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΠΟΤΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ

 Προς Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα

 Κοινοποίηση: - Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη - Υφυπουργό Οικογενειακής Πολιτικής και Δημογραφικού κα Μαρία Συρεγγέλα

 ΘΕΜΑ: «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες είναι κομβικής σημασίας παράγοντες, που αντιστέκονται στον κατήφορο της υπογεννητικότητας και γι’ αυτό η προστασία των οικογενειών αυτών συνιστά κατά τις διατάξεις της παρ. 1 & 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος υποχρέωση του κράτους και η υποχρέωση αυτή κατοχυρώνει τις οικογένειες αυτές δικαίωμα ειδικής φροντίδα, στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου.
Όμως, Κύριε Υπουργέ, μετά λύπης και απογοήτευσης μας διαπιστώνουμε πως μια νέα αδικία σε βάρος των τριτέκνων οικογενειών και των παιδιών αυτών έρχεται να προστεθεί με την εξαίρεση των οικογενειών μας από το ποσοστό προσαύξησης (10%) για τις ειδικές περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 3.4 (ΑμεΑ, μονογονεϊκή ή πολύτεκνη οικογένεια), στο Προσχέδιο (https://ypen.gov.gr/fotovoltaika-sti-stegi/), όπως έχει δημοσιευτεί στον «’ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ».
Η υπομονή και η αντοχή μας δοκιμάζονται. Δεν είναι δυνατόν οι τρίτεκνοι να αποκλείονται από μέτρα που στηρίζουν την οικογένεια.
Όλοι κρινόμαστε και θυμόμαστε.
Κύριε Υπουργέ, επιβάλλεται να αποκαταστήσετε άμεσα, όπως αρμόζει, την αδικία αυτή, πριν το συγκεκριμένο προσχέδιο γίνει νόμος του κράτους.
Ευελπιστούμε για την άμεση θετική ανταπόκριση σας στο εύλογο αίτημά μας.

Με εκτίμηση
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΟΤΤΕ


Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Στήριξη των τρίτεκνων εκπαιδευτικών - Επιστολή ΟΠΟΤΤΕ

Προς  

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Υπουργό κ. Νίκη Κεραμέως 

 Υφυπουργό κ. Ζωή Μακρή 

Υφυπουργό κ. Ευάγγελο Συρίγo

Κοινοποίηση 

 Υφυπουργό Οικογένειας & Δημογραφικού κα Μαρία Συρεγγέλα 

ΘΕΜΑ: Στήριξη των τρίτεκνων εκπαιδευτικών 

Αξιότιμες κυρίες , αξιότιμε κύριε,

 Α. -Με τροπολογία επί του άρθρου 62 του ν.4589/2019 που καταθέσατε το Σεπτέμβριο του 2020 αφορούσε τον διορισμό μονίμων εκπαιδευτικών, αντιμετωπίστηκε μια αντικειμενική δυσκολία για ορισμένες ευαίσθητες κοινωνικές κατηγορίες, όπως οι πολύτεκνοι και οι έχοντες αναπηρία, σε μια εποχή που υπάρχουν κοινωνικές δυσκολίες και οι μετακινήσεις είναι έτσι δυσκολότερες και ασύμφορες.

Συγκεκριμένα, με την ψήφιση της τροπολογίας αυτής θεσπίστηκε η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα απόσπασης στα δύο (2) πρώτα χρόνια διορισμού εκπαιδευτικών για τις κοινωνικές κατηγορίες αυτές. Οι τρίτεκνοι της Ελλάδας θα πρέπει να στηριχτούν

αναλόγως και να συμπεριληφθούν στην κατ’ εξαίρεση δυνατότητα απόσπασης στα δύο (2) χρόνια διορισμού ή έστω αν θεωρηθεί ότι πρέπει να υπάρξει μια στάθμιση σε σχέση με τους πολυτέκνους να προβλεφθεί μιακατάλληλη γι’ αυτούς ρύθμιση, όπως να έχουν την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα απόσπασης στην περιφέρεια μόνιμης κατοικίας τους μετά το πρώτο σχολικό έτος ή τον (1) χρόνο διορισμού.Συμπληρωματικά σας αναφέρουμε ότι:α) επειδή ο αριθμός των τριτέκνων στο σύνολο των νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών είναι ποσοστιαία σχετικά μικρός καιβ) επειδή οι κατά τόπους Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν την δυνατότητα να καλύψουν από τους νεοδιορισμένους όχι μόνο τα οργανικά αλλά και τα λειτουργικά τους κενά, για τους λόγουςαυτούς, δεν θα παρουσιαστεί κάποια δυσεπίλυτη αναστάτωση στο πρόγραμμα των κατά τόπους διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αν εφαρμοστεί και στους τριτέκνους η παραπάνω εξαίρεση.

Β. -Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου 4440/2016 δίνεται το δικαίωμα απόσπασης, μεταξύ άλλων και σε υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα, για λόγους συνυπηρέτησης στην περιοχή που υπηρετεί η/ο σύζυγος. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, μετά το πέρας των οποίων απαιτείται η επανεξέταση από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του αιτήματος του υπαλλήλου για εκ νέου απόσπαση έως δύο (2) έτη, στην ίδια ή σε άλλη υπηρεσία της ίδιας περιοχής, συνεκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες. Δηλαδή συνολικά τέσσερα έτη.Με τη νέα Τροποποίηση με τον Νόμο 4954/2022 (άρθρο 52 παρ 2) ισχύει ότι: «Ειδικά για τους πολυτέκνους υπαλλήλους, εφόσον κατά το πέρας των τεσσάρων (4) ετών έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα, η απόσπαση υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις δύναται να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμα, κατόπιν επανεξέτασης του σχετικού αιτήματος του υπαλλήλου από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας».Σημειώνουμε ότι και οι τρίτεκνες οικογένειες αντιμετωπίζουν τα ίδια αντίστοιχα βαριά οικονομικά προβλήματα όπως και οι πολύτεκνες. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα υποφέρει από μεγάλη υπογεννητικότητα, γνωστό ως Δημογραφικό Πρόβλημα .

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

για το θέμα αυτό αλλά και μια σειρά από άλλα θέματα η ΟΠΟΤΤΕ ζητά μια συνάντηση μαζί σας στο άμεσο μέλλον, προκειμένου και δια ζώσης να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα θέματα μας και να μας ενημερώσετε και εσείς διεξοδικά για όλα αυτά. 

Με εκτίμηση 

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΟΤΤΕ     

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

Κατανομή αρμοδιοτήτων νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣ ΟΠΟΤΤΕ

Κατανομή αρμοδιοτήτων νέου Διοικητικού Συμβουλίου
ΔΣ ΟΠΟΤΤΕ
Πρόεδρος: Κοντός Δημήτρης ( Δυτική Αθήνα)
Α΄ Αντιπρόεδρος: Χαβάκης Γιώργος ( Λασίθι)
Β΄ Αντιπρόεδρος: Κοίδου Ζωή (Πιερία)
Γενικός Γραμματέας: Βακουφτσή Σούλα ( Μαγνησία)
Ταμίας: Δήμος Βασίλης (Πρέβεζα)
Οργανωτικός Γραμματέας: Χριστοθανόπουλος Δημήτρης
( Δυτική Αθήνα)
Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας: Χελιουδάκη Μαίρη (Χανιά)
Γ΄ Αντιπρόεδρος: Κατέρη Μελίνα (Κάλυμνος)
Αναπληρωτής Γραμματέας: Βαρβέλης Αγγελος (Θεσπρωτία)
Αναπληρωτής Ταμίας: Βαρβαρίγου Κλέλια (Φυλή)
Αναπληρωτής Υπεύθυνος Δημ.Σχέσεων και Επικοινωνίας:
Κεφαλά Γιώτα (Δράμα)
Υπεύθυνος Ενημέρωσης Μελών: Νατσιούλας Ηλίας (Λάρισα)
Υπεύθυνος για την έκδοση εντύπων: Στρατσιάνης Παναγιώτης
Υπεύθυνος εσωτερικής λειτουργίας ΟΠΟΤΤΕ: Καπράνας Γεώργιος
Μέλη :
Θεμέλαρος Γιάννης (Λέρος)
Κοινάκη Ειρήνη (Ρέθυμνο)
Μάρκουλας Γιάννης (Αιγιαλεία)
Τσούλιας Στέλιος (Θεσσαλονίκη)
Καραγιάννη Πηνελόπη (Ν. Προποντίδα)
Ναυροζίδου Μαρία (Αν. Αττική)
Αναστασόπουλος Παναγιώτης (Πάτρα )
Κορομηλάς Χρήστος ( Μεσσηνία)
Γιαμάς Αργύριος (Χίος)
Παρακολούθησή τομέων και υπουργείων ( γενική ευθύνη συντονισμού Δ. ΚΟΝΤΟΣ)
- Ναυτιλίας : Κοντός -Γιαμάς - Θεμέλαρος -Τσίγκας- Χαλικιάς-Κατέρη-Ξαγοράρης-Καλογερή- Μάρκου-Κουτούζος
- Μεταφορών : Χριστοθανόπουλος -Τσούλιας- Αναστασόπουλος
- Εσωτερικών : Κοίδου -Καραγιάννη- Ναυροζίδου
- Οικονομικών: Χριστοθανόπουλος - Μάρκουλας - Αναστασόπουλος
- Εργασίας : Βακουφτσή - Νατσιούλας - Καπράνας
- Παιδείας : Χαβάκης -Τσούλιας- Δάμπλιας- Τασίκας
- Άμυνας : Δήμος - Στρατσιάνης - Κορομηλάς
- Αγροτικής πολιτικής: Κεφαλά -Μακάς
-Υγείας: Βακουφτσή -Τσούλιας
- Ευρωπαϊκών εξελίξεων : Χαβάκης - Κεφαλά
- Παροχές ιδιωτικών εταιρειών : Χελιουδάκη - Κοινάκη
- Παροχές Δήμων: Κοίδου - Καραγιάννη
- Νομικών θεμάτων : Κατέρη
- Κατάρτισης προτάσεων νόμων και αιτημάτων:
Κοντός-Κατέρη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ (γενική ευθύνη συντονισμού Σ. ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ)
ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΗΤΗ ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ & ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ
Κ-Α ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑ
ΝΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΗ

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

ΟΠΟΤΤΕ - ΕΠΙΣΤΙΟΛΗ για τις εκπτώσεις που ζητάμε στα εισιτήρια των πλοίων

Προς Τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη  

Κοινοποίηση: -Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη-Υφυπουργό Οικογενειακής Πολιτικής και Δημογραφικού κα Μαρία Συρεγγέλα

 ΘΕΜΑ :«Προβλήματα τριτέκνων οικογενειών»

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, επανερχόμαστε ξανά και ζητάμε τη θεσμοθέτηση εκπτώσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τις οικογένειες μας, τους κατοίκους των Ελληνικών νησιών, τους γονείς των φοιτητών, τις οικογένειες που επιθυμούν να κάνουν διακοπές στα νησιά μας...Επιμένουμε ξανά πως το θέμα της κατοχύρωσης εκπτώσεων στα δρομολόγια πλοίων για τις τρίτεκνες οικογένειες στα πλαίσια συγκεκριμένων μέτρων για τη στήριξη των μεγάλων οικογενειών αλλά και της τόνωσης της επιβατικής κίνησης, είναι σημαντική ανάσα για τις οικογένειες μας και στα πλαίσια του εφικτού για το Υπουργείο σας.Αδιανόητο τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο , οι Σποράδες και το Ιόνιο να μην έχουν ισότιμη και όχι ευνοϊκή-αντιμετώπιση , που μέχρι σήμερα δεν έχουν.Οι αυξήσεις «φωτιά» στα εισιτήρια έρχονται να προστεθούν στις αυξήσεις στην ενέργεια , τα καύσιμα, τα είδη διατροφής και η ζωή μας γίνεται δύσκολη.Δείξτε και εσείς την ευαισθησία που επιβάλλεται.

Επανερχόμαστε με μια σημαντική για εμάς και χωρίς κόστος για εσάς πρόταση: ήρθε η ώρα να πάρετε τις αποφάσεις για εκπτώσεις προς τις τρίτεκνες οικογένειες ιδιαίτερα τώρα που γίνονται οι Ρυθμίσεις -Συμφωνίες για τις Άγονες Γραμμές, ξεκινώντας από αυτά τα δρομολόγια! 

Με εκτίμηση 

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΟΤΤΕ 

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΟΤΤΕ

Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. και της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.), σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα. Στην συνάντηση παρέστησαν μέλη του Δ.Σ. της ΟΠΟΤΤΕ, η Γ. Γραμματέας, κα. Κερασίνα Βακουφτσή , ο Ειδ. Γραμματέας κος Δημήτρης Χριστοθανόπουλος και η Αναπλ. Δημ. Σχέσεων, κα Παναγιώτα Κεφαλά, ενώ από την ΕΘ.Ε. Α.Σ., παρέστησαν ο κος Μόσχος Κορασίδης, Γενικός Διευθυντής και η κα Μαρία Δημήτρενα, Διευθύντρια και Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων.Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα, όπως η επαναφορά ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικά με τη δωρεάν διανομή αποσυρόμενων προϊόντων καθώς και ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των Δικτύων των Αγροτικών Συνεταιρισμών με τους κατά τόπους συλλόγους Τριτέκνωνγια δωρεάν διάθεση γεωργικών προϊόντων.Επίσης, τονίστηκε ότι η γενικότερη διεύρυνση συνεργασιών μεταξύ κοινωνικών φορέων εν προκειμένω (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.-ΕΘ.Ε.Α.Σ.)-μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό καθώς και ουσιαστικό ρόλο στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, με κοινές προτάσεις-δράσεις και μέτρων κοινωνικής προστασίας υπέρ των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, όπως είναι οι Τρίτεκνες οικογένειες και η μεγάλη ελληνική «Αγροτική οικογένεια».

Άρθρο 34 «Συνυπηρέτηση τριτέκνων - πολυτέκνων - Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4440/2016»

Μετά από πολλές παρεμβάσεις της ομοσπονδίας, υπερψηφίστηκε στην βουλή , η συνυπηρέτηση Τριτέκνων-Πολυτέκνων.
Συγκεκριμένα:
Άρθρο 34
Συνυπηρέτηση τριτέκνων - πολυτέκνων -
Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4440/2016
1. Μετά από το άρθρο 11 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)
προστίθεται άρθρο 11Α ως εξής:
«Άρθρο 11Α
Μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης
1. Αποκλειστικά οι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι,
που αποσπώνται για λόγους συνυπηρέτησης κατ' εφαρµογή του άρθρου 11, δύνανται προ της λήξης της παράτασης απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης, να υποβάλλουν αίτηση µετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης
στην Υπηρεσία, όπου υπηρετούν µε απόσπαση. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της µετάταξης είναι η ύπαρξη
κενής οργανικής θέσης στον φορέα υποδοχής αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
Σε περίπτωση µη ύπαρξης αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης, η µετάταξη πραγµατοποιείται σε κενή οργανική θέση άλλου κλάδου ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας,
για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούµενα τυπικά
προσόντα, άλλως σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση
υφιστάµενου κλάδου µε δέσµευση κενής οργανικής θέσης ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας. Ειδικά, οι τρίτεκνοι ή
πολύτεκνοι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθµού δύνανται να αιτηθούν µετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης µόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ α΄ βαθµού. Η µετάταξη πραγµατοποιείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης µε µόνη
προϋπόθεση κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης µετάταξης να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε η παράταση απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης.
2. Εφόσον η παράταση της απόσπασης λήγει προ της
ολοκλήρωσης της πράξης µετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι την ολοκλήρωση της µετάταξης.
3. Ειδικά για τη µετάταξη σε ανώτερη κατηγορία κατά
τα οριζόµενα στην παρ. 2 του παρόντος ισχύουν οι περιορισµοί της παρ. 2 του αρ. 70 του Κώδικα Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (v. 3528/2007)
4. Υπάλληλοι που µετατάσσονται κατ' εφαρµογή της
παρούσας υποχρεούνται να παραµείνουν στην Υπηρεσία
µετάταξης για µια δεκαετία από την ολοκλήρωση της µετάταξης».
2. Τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι, των οποίων η απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης κατ'εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4440/2016, έχει ήδη λήξει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να
υποβάλουν αίτηση µετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του αρ. 11Α
του ν. 4440/2016 εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η αίτηση υποβάλλεται και εξετάζεται από την Κεντρική Επιτροπή
Κινητικότητας του αρ. 5 του ν. 4440/2016. Την αίτηση συνοδεύει υποχρεωτικά, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, και βεβαίωση ύπαρξης θέσης κατά τα οριζόµενα
στις διατάξεις του άρθρου 11Α του ν. 4440/2016.

 

Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

Η ΟΠΟΤΤΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια της

Η ΟΠΟΤΤΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια της στις οικογένειές που σήμερα πενθούν.

Δεν ήταν δυστύχημα ήταν εγκληματική πράξη, γιατί για να κερδίσουν ορισμένοι θυσιάστηκε η ασφάλεια.

                                                  Για αυτό χάθηκαν τόσες ζωές.

 

Για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, η ανάληψη της ευθύνης επιβάλλεται να συνοδευτεί με ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας και εκσυγχρονισμό του δικτύου.

Με επαναφορά στο δημόσιο του σιδηροδρομικού δικτύου.

Τα παιδιά μας δεν τα κάναμε για να τα θυσιάζετε στο βωμό του κέρδους.

Οι προσευχές μας για αυτούς που έφυγαν ΑΔΙΚΑ και για τις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους.

 

Καλούμε τις τρίτεκνες οικογένειες να ανταποκριθούν στο κάλεσμα για αιμοδοσία.

Ενώνουμε τις φωνές μας με όσους απαιτούν να μπει τέλος στις θυσίες αθώων ανθρώπων.