Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΕΥΧΕΣ   O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ  ΞΑΝΘΗΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΠΩΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/12 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8/1. 

   ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 09/1/2023.

   ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ!

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022

Μείωση Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες

Ο Δήμος Ξάνθης, σύμφωνα με την αριθ. 130/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,  παρέχει την έκπτωση ή την απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη, έτους 2023, στις παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων ως εξής:

Α.- Δικαιούχοι Έκπτωσης από 50% έως 75%

1. Οι πολύτεκνοι, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα κατόπιν εκκαθάρισης, κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 35.000 € προσαυξημένο κατά 3.000 € για κάθε τέκνο, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

2. Οι τρίτεκνοι, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία ,με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, κατόπιν εκκαθάρισης κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 40.000 €, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

3. Οι άποροι και οι δικαιούχοι ΚΕΑ όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

4. Μακροχρόνια άνεργοι (πέραν των 18 μηνών- συνεχούς ανεργίας, χωρίς ενδιάμεση διακοπή) όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία και ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα από κάθε πηγή μέχρι 15.000€ θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

5. Οι μονογονεϊκές οικογένειες όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, κατόπιν εκκαθάρισης, κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μέχρι το όριο των 15.000€, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

6. A. Τα Άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες που έχουν μέλος με αναπηρία, που έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% έως 66% και με ετήσιο εισόδημα έως 30.000€ θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

Β. Τα Άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες που έχουν μέλος με αναπηρία, που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% έως 79% και με ετήσιο εισόδημα έως 40.000€ θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 75%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

*Για την ανωτέρω κατηγορία (6) περ. Α+Β το ετήσιο εισόδημα θα προσαυξάνεται κατά 3.000 € για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Β.- Δικαιούχοι εξ ολοκλήρου Απαλλαγής

1. Τα Άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες που έχουν μέλος με αναπηρία, που έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και με ετήσιο εισόδημα έως 50.000€, θα απαλλάσσονται εξ` ολοκλήρου από την καταβολή τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ του χώρου οίκησης τους.

* Για την ανωτέρω κατηγορία το ετήσιο εισόδημα θα προσαυξάνεται κατά 3.000 € για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

2. Οι μονογονεϊκές οικογένειες όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, κατόπιν εκκαθάρισης, κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μέχρι το όριο των 10.000 €, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, θα απαλλάσσονται εξ` ολοκλήρου από την καταβολή τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ του χώρου οίκησής τους.

3. Μακροχρόνια άνεργοι (πέραν των 24 μηνών συνεχούς ανεργίας, χωρίς ενδιάμεση διακοπή) όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία και ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα από κάθε πηγή 10.000€, θα απαλλάσσονται εξ` ολοκλήρου από την καταβολή τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ του χώρου οίκησής τους.

Επισημαίνεται ότι:

  • Οι ανωτέρω εκπτώσεις – απαλλαγές ισχύουν για το έτος 2023 και θα συντελούνται μετά από αίτηση του δικαιούχου και εφόσον προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Παύουν να ισχύουν όταν εξαλειφθεί μία από τις ανωτέρω ιδιότητες (η ενημέρωση της υπηρεσίας για την εξάλειψη της ιδιότητας, αποτελεί υποχρέωση του δικαιούχου)
  • Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.
  • Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην κοινωνική ομάδα των ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 50% και πάνω, υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, και δεν προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωϊδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα

Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν σωρευτικά.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στο αρμόδιο Γραφείο Εσόδων (εντός του Δημαρχείου Ξάνθης),  από τις 13 Δεκεμβρίου 2022, όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, καταθέτοντάς τα όλα σε φωτοαντίγραφο προκειμένου να επεξεργαστούν από την υπηρεσία.

Οι αιτήσεις με αναγραφόμενα τα δικαιολογητικά διατίθενται ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανακοίνωση.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
 
 
 

 

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Π.Ο. -Συμμετοχή εκπροσώπων της ΟΠΟΤΤΕ - ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Στη Λευκωσία, το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022, στο Δημοτικό Κοινωνικό-Πολιτιστικό Κέντρο «Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας» πραγματοποιήθηκε το ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Π.Ο. (Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας).


 Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με τον πρόεδρο της Π.Ο.Π.Ο.      κο Ευθύμιο Στρούθο ο οποίος και παρουσίασε τους  προσκεκλημένους εκπροσώπους της ΟΠΟΤΤΕ στους συνέδρους :


 
κο Χαβάκη Γιώργο – Α΄ Αντιπρόεδρος & Πρόεδρος Συλ. Ν. Λασιθίου


 

κα Κατέρη Μελίνα – Γ΄ Αντιπρόεδρος & Πρόεδρος Συλ. Ν. Καλύμνου


 

κα Κεφαλά Παναγιώτα – Αναπ. Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας & Πρόεδρος Συλ. Ν. Δράμας.


 
Εκ μέρους της ΟΠΟΤΤΕ ο κος Χαβάκης μετέφερε αγωνιστικό χαιρετισμό επισημαίνοντας τη σημαντικότητα της «αδελφοποίησης» που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο Τριτεκνικών φορέων-οργανώσεων σε Κύπρο και Ελλάδα, οι οποίες έχουν ως κύριο σκοπό και στόχο την ανάπτυξη κοινών προσπαθειών για την αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων με κυρίαρχο το Δημογραφικό ζήτημα και την πλέον επιτακτική εθνική ανάγκη της εξομοίωση της  τρίτεκνης οικογένειας ως πολύτεκνης (Μεγάλες Οικογένειες όπως λέγονται στην Ευρώπη) από την πολιτεία, υπογραμμίζοντας ακόμη πως και οι δύο φορείς θα συνεχίσουν να καταβάλουν συντονισμένες προσπάθειες ώστε οι διεκδικήσεις τόσο σε εθνικό  όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο να συμβάλουν στην θεσμοθέτηση και υλοποίηση μέτρων στήριξης υπέρ των τρίτεκνων  οικογενειών. Άλλωστε, για το λόγο αυτό συνεχίζονται  κοινές επεξεργασίες και διαβουλεύσεις σε διάφορα θέματα, προγραμματίζοντας πρωτοβουλίες και δράσεις, ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα από τις κυβερνήσεις ώστε να στηριχθεί περαιτέρω η οικογένεια. 

 

Στην συνέχεια ο κος Χαβάκης «δανειζόμενος» τα λόγια του Γάλλου Δημοσιογράφου και Ανθρωπολόγου
Alfred Sauvy (Αλφρέντ Σώβι) ανέφερε :

«Τα προβλήματα του πληθυσμού είναι τόσο θεμελιώδη που εκδικούνται τρομερά εκείνους που τα αγνοούν», επικυρώνοντας με αυτό τον τρόπο, τα επιστημονικά στοιχεία της «διαΝΕΟσις» όπου καταδεικνύεται αδιάψευστα το γεγονός ότι οι τρίτες γεννήσεις είναι αυτές που αποτελούν το κλειδί στην διατήρηση του πληθυσμού μιας χώρας, και πως αν δεν ληφθούν άμεσα εθνικά και ευρωπαϊκά μέτρα οι δημογραφικές συνέπειες θα είναι τραγικές. 

 

Τέλος, ο κος Χαβάκης αναφέρθηκε στις εξωστρεφείς ενέργειες και προσπάθειες που καταβάλει η Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε επιδιώκοντας να διευρύνει τις ευρωπαϊκές κοινωνικές συμμαχίες όπως αυτές με την ELFAC (Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία)  όπου το έργο και οι δράσεις  του ανωτέρω οργανισμού επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν στην  οικογένεια.

 


 Τέλος, εκ μέρους και των δύο φορέων ΟΠΟΤΤΕ & ΠΟΠΟ υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη διατήρησής της στενής συνεργασίας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των Ομοσπονδιών με σκοπό τη συνεχή ανάδειξη, την προώθηση και την έγκαιρη αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν σχέση με την Τριτεκνία σε Ελλάδα και Κύπρο, καταλήγοντας πως «σε αυτόν τον δύσκολο αλλά και όμορφο αγώνα ΕΝΏΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ» το οποίο μήνυμα συνεργασίας αποτυπώθηκε στην αναμνηστική πλακέτα που προσέφερε η Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. προς την Π.Ο.Π.Ο.


 

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2023

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

( Εκκλησιασμοί σε Ι. Ν.στα Πομακοχώρια, Ν. Ξάνθης, Πρόγραμμα 2023).

ΓΛΑΥΚΗ: Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου (Μέσα στο Στρατόπεδο)

·         12 εκκλησιασμοί (Το 2ο Σάββατο, κάθε ΜΗΝΑ)

·         11 Φεβ. (ΣΑΒΒΑΤΟ) Θεία Λειτουργία

·         17 Μαρ.Γ’ Χαιρετισμοί  (Λύκειο Ελληνίδων)

·         6 Μαί  (ΣΑΒΒΑΤΟ) Αρχιερατικό Συλλείτουργο

·         14 Οκτ. (ΣΑΒΒΑΤΟ): Θεία Λειτουργία.

 

          ΕΧΙΝΟΣ : Ι.Ν. Αγ. Γεώργιος: Ανάδοχος : ΤΕ ΕΧΙΝΟΥ.

·         24 Μαρ. (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) Δ’ Χαιρετισμοί (Σύλλογοι Εβριτών και Σαρακατσάνων)

·         25 Μαρ. (ΣΑΒΒΑΤΟ) Ευαγγελισμός Θεοτόκου, Δοξολογία (ΤΕ ΕΧΙΝΟΥ)

·         9 Απρ. (ΚΥΡΙΑΚΗ). Επέτειος Μάχης Οχυρών ‘41

·         14 Απρ. (Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ). Ακολουθία - Περιφορά Επιταφίου.

·         15 Απρ. (Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ). Ανάσταση.

·         28 Οκτ. (ΣΑΒΒΑΤΟ) Εκκλησιασμός Εθνική Επέτειος ΟΧΙ (ΤΕ ΕΧΙΝΟΥ)

 

ΘΕΡΜΕΣ (Λουτρά): Ι.Ν. Ιωακείμ & Άννης :Ανάδοχος :ΕΑΑΣ Ξάνθης

·     4 Ιουν (ΚΥΡΙΑΚΗ) : Θεία Λειτουργία.

·     9 Σεπ. (ΣΑΒΒΑΤΟ): Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εκκλησιασμός των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ & Άννης.

ΜΥΚΗ : Ι.Ν. Αγίων Κυριακής & Κοσμά του Αιτωλού.

( Ανάδοχοι: Ένωση Αποστράτων Αστυνομικών και I.P.A. Ν. Ξάνθης)

·         6 Ιουλ (ΠΕΜΠΤΗ): Πανηγυρικός Εσπερινός και Εορτή Αγ. Κυριακής.

·         23 Αυγ. (ΤΕΤΑΡΤΗ): Πανηγυρικός Εσπερινός και Εορτή Αγ. Κοσμά του Αιτωλού.

ΑΝΩ ΘΕΡΜΕΣ:Ι.Ν. Αγ. Ιωάννης Θεολόγος. Ανάδοχος :Σύλλογος Ποντίων

·         14 Μαϊ.( ΚΥΡΙΑΚΗ). Θεία Λειτουργία (Εορτή Μάνας).

·         24 Σεπ. (ΚΥΡΙΑΚΗ). Αρχιερατικός Εορταστικός Εσπερινός .

 

ΩΡΑΙΟ : Ι.Ν. Αγ. Στυλιανού. Ανάδοχος : Σύλλογος ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ξάνθης

·         25 Ιουν (ΚΥΡΙΑΚΗ) . Θεία Λειτουργία.

·         26 Νοε. (ΚΥΡΙΑΚΗ) .Πανηγυρικός Εορταστικός Εκκλησιασμός.

 

 ΣΑΤΡΕΣ: Ι.Ν. Αγίων Γεωργίου & Δημητρίου. Ανάδοχος :ΣΣΠΔΥ Ξάνθης.

·         30 Απρ (ΚΥΡΙΑΚΗ) . Μεθεόρτιος Εορτασμός Αγ. Γεωργίου

·         22 Οκτ. (ΚΥΡΙΑΚΗ) .Προεόρτιος Εορτασμός Αγ. Δημητρίου.

ΜΕΔΟΥΣΑ: Προσκυνητάρι Αγ. Γεωργίου. Ανάδοχος:‘’Φίλοι Αγ. Γεωργίου’’

·         28 Μαι (ΚΥΡΙΑΚΗ) : Θεία Λειτουργία.  

·         17 Σεπ. ( ΚΥΡΙΑΚΗ): Θεία Λειτουργία.


 

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ

   Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 8:30 το πρωί πραγματοποιήθηκε ο προγραμματισμένος εορταστικός εκκλησιασμός και η καθιερωμένη αρτοκλασία στο παρεκκλήσι του Αγίου Στυλιανού στο ορεινό χωριό της Ξάνθης, Ωραίο. Στον εκκλησιασμό χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων ενώ μεταξύ άλλων  παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης κ. Μπούτος Ιωάννης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Πολυτέκνων Ξάνθης κ. Χατζηγεωργίου Δημήτριος, μέλη της ΕΑΑΣ Ξάνθης, αντιπροσωπίες από τις γειτονικές στρατιωτικές μονάδες αλλά και το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Γενικότερα, σημαντική ήταν η συμμετοχή του κόσμου ενώ θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι ήρθαν και εκδρομείς από την Καβάλα για να γιορτάσουν μαζί μας την γιορτή του Αγίου Στυλιανού.

Ευχαριστούμε  όλους αυτούς που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Επιπλέον θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά και όλους τους ευγενικούς κατοίκους του χωριού που μας υποδέχτηκαν εγκάρδια όπως πάντα.  

Η Θεία Λειτουργία προβλήθηκε για πρώτη φορά ζωντανά, διαδικτυακά μέσα από το τηλεοπτικό κανάλι της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης.

Αμέσως μετά τον εκκλησιασμό ακολούθησε δεξίωση στο τοπικό καφενείο.

Ακολουθούν φωτογραφίες από τον εορτασμό.