Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Αγαπητοί γονείς-μέλη του συλλόγου μας, το Δ.Σ. του συλλόγου τριτέκνων Ν. Ξάνθης “Άγιος Στυλιανός” σας γνωρίζει ότι από 20/02/2017έως 02/03/2017 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής για εκλογή μελών Δ.Σ. , ελεγκτικής επιτροπής και εκπροσώπων της ΟΠΟΤΤΕ. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στα γραφεία του συλλόγου Λευκίπου 3 στην Ξάνθη τις ώρες λειτουργίας (Δευτέρα και Πέμπτη 18.30-20.30) και θα πρωτοκολλούνται. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, τα οποία θα συμπληρώνουν την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση στα γραφεία του συλλόγου, προσκομίζοντας και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος
Μαυρίδου Παρασκευή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου