Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

Μείωση στα δημοτικά τέλη

meiwsh telwn

Σε μείωση ύψους 20% στα δημοτικά τέλη στους τρίτεκνους και στους πολύτεκνους προχωράει ο Δήμος Ξάνθης.
Οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι πολίτες, κάτοικοι του Δήμου Ξάνθης, προκειμένου να τύχουν έκπτωσης στα δημοτικά τέλη θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση τους, η οποία διατίθεται από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων Δήμου Ξάνθης:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η τριτεκνική ή πολυτεκνική ιδιότητα, για όσους έχουν τέκνα ηλικίας έως 18 ετών. Για τέκνα έως 25 ετών που είναι σπουδαστές, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση φοίτησης από τη σχολή τους.
β) Αντίγραφο του Ε1 και εκκαθαριστικό της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (2016).
H μείωση των δημοτικών τελών σε τρίτεκνους και πολύτεκνους πραγματοποιείται εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για τους τρίτεκνους δεν υπερβαίνει τις 20.000€ και για τους πολύτεκνους τις 25.000€.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου