Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

Σύνδεσμος Σχολικών Επικουρικών Υποτροφιών Ν. Ξάνθης

Καλησπέρα!
Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για τις αιτήσεις χορήγησης υποτροφιών.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΓΔΟΥ αρ. 20
Τ.Κ. 67132
Τηλ. 6979679494
ΞΑΝΘΗ, 26-11-2019
Αριθμ. πρωτ. 24
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς τους υποψήφιους για υποτροφία μαθητές Γυμνασίων (μόνο Γ’ Γυμνασίου) και Λυκείων κατά τη σχολική περίοδο 2018-2019, φοιτητές και σπουδαστές στα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα περιόδου 2018-2019.
Το Δ.Σ. του «Συνδέσμου Σχολικών Επικουρικών Υποτροφιών Ν. Ξάνθης» σας ανακοινώνει ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού του Συνδέσμου μας θα πρέπει οι υποψήφιοι για τις υποτροφίες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2019 ( 15 -12-2019).
 Για τους μαθητές Γυμνασίων-Λυκείων, υποτροφία δικαιούνται όσοι έχουν:
o Βαθμό προαγωγής 18 και άνω, χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, χωρίς περιουσιακά στοιχεία,
o Βαθμό προαγωγής μικρότερο του 18 με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, χωρίς περιουσιακά στοιχεία και με σοβαρά οικογενειακά προβλήματα
o Μόνιμοι κάτοικοι νομού Ξάνθης
 Για τους φοιτητές-σπουδαστές υποτροφία δικαιούνται όσοι έχουν:
o Καλή επίδοση στα μαθήματα των σχολών τους (θα προσκομίζεται αναλυτική βαθμολογία από τη γραμματεία της σχολής όπου φοιτούν), χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, χωρίς περιουσιακά στοιχεία
o Μόνιμοι κάτοικοι Νομού Ξάνθης
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο του «Συνδέσμου Σχολικών Επικουρικών Υποτροφιών Ν. Ξάνθης», με τις εξής τρόπους:
 Ηλεκτρονικά και σκαναρισμένα σε μορφή .pdf όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που μνημονεύονται στην αίτηση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση μαζί με την αίτηση ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΒΕΒΑΙΟ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ και δηλώνοντας ρητά ότι συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του:
sindesmosipotrofionxanthis@gmail.com
 Mε τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ) όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που μνημονεύονται στην αίτηση, μαζί με την αίτηση ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΒΕΒΑΙΟ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ και δηλώνοντας ρητά ότι συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του στον εξής αριθμό:
25410-29222
 Με κούριερ, που θα ισχύει η ημερομηνία παραλαβής για το εμπρόθεσμο, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που μνημονεύονται στην αίτηση, μαζί με την αίτηση ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΒΕΒΑΙΟ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ και δηλώνοντας ρητά ότι συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του στην εξής διεύθυνση:
ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΓΔΟΥ 20, ΤΚ 67132, ΞΑΝΘΗ
 ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που μνημονεύονται στην αίτηση, μαζί με την αίτηση ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΒΕΒΑΙΟ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ και δηλώνοντας ρητά ότι συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του στα γραφεία του Συνδέσμου: ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΓΔΟΥ 20, ΤΚ 67132, 2ος όροφος, και μόνον για τις ημερομηνίες:
Από 6, 7, 8, 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου 2019 και
Ώρες παραλαβής αιτήσεων από 18:30 έως 20:30
Μαζί με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Ο.Τ.Α. του Ν. Ξάνθης.
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος.
 Βεβαίωση ή απολυτήριο ή συγκεντρωτική - αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων τελευταίου έτους
 Εκκαθαριστικό και Ε1 τελευταίων δύο οικονομικών ετών των γονέων που ασκούν επιμέλεια και του ιδίου του αιτούντος, εφόσον είναι υπόχρεος φορολογικά.
 Ε9 κι εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ τελευταίων δύο οικονομικών ετών των γονέων που ασκούν γονική μέριμνα και του ιδίου του αιτούντος, εφόσον είναι υπόχρεος φορολογικά. Υπεύθυνη δήλωσή μου ότι δεν υποχρεούμαι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και εμφανίζομαι για το φορολογικό έτος 2018 ως προστατευόμενο μέλος στην φορολογική δήλωση των γονέων μου. Η υπεύθυνη δήλωση να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από τα ΚΕΠ.
 Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την οικονομική αδυναμία του αιτούντος ή και των γονέων του (κατασχετήρια, επιβληθέντες φόροι, έγγραφα περί μη αξιοποίησης ακινήτων, αίτηση για υπαγωγή στον Ν. 3869/2010, δάνεια κλπ. )
Σας υπενθυμίζουμε ότι καμία αίτηση δε θα γίνει δεκτή μετά τις 15-12-2019.
Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΕΛΕΝΗ

 Σήμερα δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να είμαστε στο γραφείο για την ιδιόχειρη συλλογή αιτήσεων υποτροφίας. Παρατείνεται ωστόσο για μία ακόμη μέρα και για τις 12-12-2019 ώρες 18.30 με 20.30. Ευχαριστούμε και συγγνώμη για την αναστάτωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου