Παρασκευή 7 Απριλίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΟΤΤΕ

Την Τρίτη 30 Μαρτίου 2023 συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Α ́/Σύλλογοι της
Περιφερειακής Ενότητας «Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλίας», εφαρμόζοντας την απόφαση
του Δ.Σ. της Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. της 12ης Μαρτίου 2023, για την άμεση και τακτική επικοινωνία
με τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Α ́/ βάθμιων συλλόγων.

Αρχικά, η κα. Σούλα Βακουφτή ( Γραμματέας Ο.Π.Ο.Τ.ΤΕ.), και ως υπεύθυνη
συντονίστριά της Περιφερειακής Ενότητας «Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλία», ενημέρωσε
τους συμμετέχοντες αναλυτικά για τις δράσεις της Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. (επιστολές προς
υπουργεία, επαφές και διαβουλεύσεις για τις διανομές τροφίμων, κ.τ.λ.), τονίζοντας
παράλληλα τον σημαντικό ρόλο που έχουν οι συντονισμένες και μεθοδικές ενέργειες
των μελών των «Ομάδων Δουλειάς» ανά τομέα και υπουργείο, όπως αυτές έχουν
καθοριστεί στο προηγούμενο Δ.Σ. της Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε..

Στη συνέχεια, επισημάνθηκε πως πρέπει να επιδιώκουμε,

α)την προβολή των δράσεων της Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. στα τοπικά Μ.Μ.Ε.,

β)διαρκή επικοινωνία των Α ́/θμιων Δ.Σ. με τους τοπικούς Βουλευτές σε θέματα που
αφορούν στις τρίτεκνες οικογένειες.

Επίσης, έγινε εκτενής αναφορά από τους συμμετέχοντες, για τις επανειλημμένες
προσπάθειες επαφών με τα τοπικά ΚΤΕΛ (Υπεραστικά- Αστικά), ζητώντας ποσό έκπτωσης
στο αντίτιμο των εισιτηρίων. Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών είναι οι αποφάσεις
μεμονωμένων εκπτώσεων από τα τοπικά ΚΤΕΛ.

 Η κα. Σούλα Βακουφτσή διαβεβαίωσε πως θα γίνει προσπάθεια για κοινή παρέμβαση
μεταξύ της Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. και των τοπικών Α ́/θμιων συλλόγων με τα τοπικά ΚΤΕΛ που δεν
έχουν αποφασίσει έκπτωση υπέρ των τριτέκνων, συμπληρώνοντας, πως επιπλέον, πάγια
επιδίωξη αποτελεί και η λήψη αποφάσεων από τους Δήμους, αναφορικά με τις μειώσεις
στα Δημοτικά Τέλη, Τέλη Ύδρευσης κ.τ.λ..

Τέλος, υπογραμμίστηκε πως σύσσωμο το Δ.Σ. της Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. θα είναι παρόν για
οποιαδήποτε πληροφορία καθώς και αρωγός στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και
πως η επόμενη συνεδρίαση των πρωτοβάθμιων συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας
«Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλία» θα γίνει δια ζώσης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη των Δ.Σ. Ελασσόνας, Καρδίτσας, Λάρισας,
Φαρσάλων και Μαγνησίας.

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΟΤΤΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου