Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

ΔΕΥΑΞ: Κοινωνικό τιμολόγιο και εκπτώσεις έως 99%

deyax large
1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ξάνθης με την απόφαση 85/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου καθιέρωσε:
α. Ειδικό τιμολόγιο, για τους δικαιούχους της έκπτωσης επί των δημοτικών τελών με παροχή έκπτωσης 50% στο αντίτιμο του καταναλισκόμενου ύδατος.
Η ένταξη στο παραπάνω ειδικό τιμολόγιο θα γίνεται με υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και βεβαίωση του Δήμου Ξάνθης ότι είναι δικαιούχος της έκπτωσης επί των δημοτικών τελών.
β. Την παροχή έκπτωσης έως 99% επί του αντιτίμου καταναλισκόμενου ύδατος σε άτομα με αναπηρία πάνω από 80% ή με προστατευόμενα μέλη με αναπηρία του άνω του 80%. Η παροχή της έκπτωσης θα γίνεται με υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και βεβαίωση του ΚΕΠΑ από την οποία θα αποδεικνύεται το ποσοστό αναπηρίας.
2. Ειδικότερα για άτομα με προστατευόμενα μέλη με αναπηρία άνω του 80% θα προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση ότι συνοικεί μαζί του .
Οι αιτήσεις με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης (τέρμα 4ης Οκτωβρίου), μέχρι την 26η Ιουνίου 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου