Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

Διανομή φρούτων

Σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει διανομή φρούτων στις αποθήκες του Συλλόγου στις 27/6/17 στις 3:00 η ώρα. Οικονομικά κριτήρια: Συνολικό εισόδημα 14,400 και 3 ανήλικα . Δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Εκκαθαριστικό Εφορίας και Φωτοτυπία Ταυτότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου