Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων δεν επιτρέπεται να διεξαχθεί η εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση του συλλόγου μας και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. όπως έπρεπε να γίνει κανονικά μέχρι το τέλος του Μαρτίου 2021. Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση με τον υπ. αριθμό 4756 νόμο που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 235/26-11-2020 τεύχος Α΄ έδωσε παράταση στη θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων μέχρι τις 30/06/21. Ακολουθεί το άρθρο 72 όπου αναφέρεται στην περίπτωση συλλόγων όπως ο δικός μας.

 

«Άρθρο 72  -   Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών.

 

1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», εφόσον είτε έληξε από την 11η.6.2020 και εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε έχει ήδη παραταθεί με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και το άρθρο 25 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως την 30ή.6.2021.

2. Εξαιρετικά, έως την 30ή.6.2021 οι συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του ν. 1264/1982, των σωματείων που λειτουργούν βάσει του Α.Κ. ή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), όπως και των εργοδοτικών οργανώσεων, δύνανται να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους.

3. Το άρθρο 25 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) καταργείται».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου