Σάββατο 17 Απριλίου 2021

ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑΞ

    

    Η ΔΕΥΑΞ με απόφασή της χορηγεί έκπτωση 50% στο λογαριασμό κατανάλωσης του νερού στις τρίτεκνες οικογένειες που μένουν εντός του Δήμου Ξάνθης. Η διαδοχή των αποφάσεων που οδήγησαν στην έκπτωση αυτή δίνεται παρακάτω. Για την χορήγηση της έκπτωσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της ΔΕΥΑΞ πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , βεβαίωση εγγραφής από τον σύλλογο, το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορείας και έναν λογαριασμό ΔΕΥΑΞ που να είναι σε όνομα της οικογένειας. Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη των Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ για την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος και ιδιαίτερα τον σημερινό πρόεδρο της τον κ. Καμαρίδη που ολοκλήρωσε την προσπάθεια.    

     Η Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης με την υπ΄ αριθμ. 63/2016 απόφασή της προσδιόρισε, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας πολυτέκνου / τριτέκνου (εγγραφή στον αντίστοιχο σύλλογο και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Στη συνέχεια, με την υπ΄ αριθμ. 31/2017 απόφαση, ενέκρινε την καθιέρωση Κοινωνικού Τιμολογίου για ευπαθείς ομάδες και άτομα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 80%, με παροχή έκπτωσης επί του καταβαλλομένου αντιτίμου για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Τιμολογίου μείωσης των δημοτικών τελών, ιδιότητα που αποδεικνύονταν με αντίστοιχο πιστοποιητικό από τις υπηρεσίες του Δήμου. Στη συνέχεια ενέκρινε  την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 85/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης ως προς του υπ΄ αριθμ. 1) μέρος της για την συμπερίληψη και της κατηγορίας των τριτέκνων στο ειδικό κοινωνικό τιμολόγιο με παροχή έκπτωσης 50% στο αντίτιμο του καταναλισκόμενου ύδατος, ορίζοντας ότι η απόδειξη της παραπάνω ιδιότητας θα γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία  ετησίως πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικού εγγραφής στον αντίστοιχο σύλλογο. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίζεται το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορείας και ένας λογαριασμός ΔΕΥΑΞ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου