Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024

Καθολική ένταξη στη χορήγηση άτοκων στεγαστικών δανείων χωρίς ηλικιακά όρια επιλεξιμότητας τρίτεκνων,πολύτεκνων και υπερπολύτεκνων οικογενειών

 

Θεσσαλονίκη, 20/03/2024
 
Του: Χήτα Κωνσταντίνου, Βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης
 
ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Την κ.Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
 
ΘΕΜΑ: «Καθολική ένταξη στη χορήγηση άτοκων στεγαστικών
δανείων χωρίς ηλικιακά όρια επιλεξιμότητας τρίτεκνων,
πολύτεκνων και υπερπολύτεκνων οικογενειών στο
Στεγαστικό Πρόγραμμα «Σπίτι μου» ή εφαρμογή ενός
ανάλογου Προγράμματος αποκλειστικά για τρίτεκνους,
πολύτεκνους και υπερπολύτεκνους»
 
Κυρίες Υπουργοί,
 
Σύμφωνα με υπερπολύτεκνες οικογένειες, μέσω του ως άνω Προγράμματος,
το δάνειο για τρίτεκνους και πολύτεκνους είναι μεν άτοκο αλλά τα τιθέμενα
ηλικιακά όρια καθιστούν σχεδόν αδύνατο να πληρείται αυτό το κριτήριο από
υπερπολύτεκνες οικογένειες, γεγονός που τους θέτει εκτός, ενώ εξαγγέλθηκε
ότι «Κεντρικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση του
δημογραφικού [...] άλλωστε τα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων δίνουν προτεραιότητα στους πολύτεκνους και
τους τρίτεκνους [...] η στήριξη των τρίτεκνων και πολύτεκνων
οικογενειών αποτελεί πάντα ζητούμενο για την Κυβέρνησή μας και το
αρμόδιο χαρτοφυλάκιο στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων». Με βάση όμως τα τιθέμενα ηλικιακά κριτήρια - που δρουν ως
επιτηδευμένος «κόφτης» - αυτοαναιρείται η καλή πρόθεση, καθώς ουσιαστικά
εξαιρούνται. Αναρωτιούνται οι ως άνω πόσες οικογένειες δύνανται να
αποκτήσουν 7 τέκνα ως την ηλικία των 39, δεδομένου ότι πλέον γυναίκες και
άνδρες επιλέγουν τον γάμο και την τεκνοποίηση σε σαφώς μεγαλύτερη ηλικία
(25 έως 29 ή και 30+ έτη), λόγω πολύχρονων σπουδών, οικονομικών
προβλημάτων, ανεργίας και επαγγελματικής αβεβαιότητας, ενώ αναμφίβολα
επηρεάζονται η γονιμότητα, η ηλικία απόκτησης του πρώτου παιδιού και ο
αριθμός των περαιτέρω απογόνων, με αποτέλεσμα η μικρή σε μέγεθος
πυρηνική οικογένεια να συνεχίζει να επικρατεί και να επιδεινώνεται το ήδη οξύ
δημογραφικό πρόβλημα. Γονείς με πολυτεκνική/υπερπολυτεκνική ιδιότητα -
μια ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική ομάδα συχνά με ιδιαίτερα αυξημένες
στεγαστικές ανάγκες - παραμένουν αστήρικτοι, ενώ δικαιούνται ειδικής
φροντίδας από το Κράτος, σύμφωνα με το Σύνταγμα και το ισχύον άρθρο
52 του Ν. 2082/1992, το οποίο είναι μεν εν ισχύ, αλλά δυστυχώς δεν
εφαρμόστηκε ποτέ. Ένα ελάχιστο αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης, στήριξης
και επιβράβευσης προς τις πολυπληθείς οικογένειες θεωρείται επιβεβλημένο,
ενώ, προκειμένου να αποτελέσει αυτός ο Νόμος μοχλό και εργαλείο
δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής, είναι αναγκαία η αφαίρεση των
ηλικιακών κριτηρίων για τους πολυτέκνους ή η ύπαρξη ενός ανάλογου
Προγράμματος αποκλειστικά για τρίτεκνους, πολύτεκνους και
υπερπολύτεκνους.
 
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
 
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί :
 
Προτίθεστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υπάρξει
καθολική ένταξη στη χορήγηση άτοκων στεγαστικών δανείων χωρίς ηλικιακά
όρια τρίτεκνων, πολύτεκνων και υπερπολύτεκνων οικογενειών στο
Πρόγραμμα «Σπίτι μου» ή -εφόσον αυτό δε δύναται να γίνει- να υπάρξει ένα
ανάλογο στεγαστικό Πρόγραμμα αποκλειστικά για τρίτεκνους, πολύτεκνους
και υπερπολύτεκνους με ταυτόχρονη εφαρμογή του άρθρου 52 του ισχύοντος
Ν. 2082/1992;
 
Ο ερωτών Βουλευτής
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου