Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

Ερευνητική Συνεισφορά της ΟΠΟΤΤΕ

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στον Αμερικάνικο εκδοτικό Οίκο Springer nature του επιστημονικού περιοδικού International Review on Public and Nonprofit Marketing είχε επίκεντρο τους συλλόγους της ΟΠΟΤΤΕ εξετάζοντας την προσωπικότητα τους αλλά και την διαχείρισή-επικοινωνία τους εν μέσω της πανδημίας.

 Από την μια περίπτωση, η προσωπικότητα της επωνυμίας κατέχει πρωταρχική θέση στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (Συλλόγους). Έτσι, οι μη ανθρώπινες, άψυχες οντότητες αναζητούν τρόπους εφαρμογής του στοιχείου του ανθρωπομορφισμού στην προσωπικότητα της επωνυμίας τους σε σχέση με την εμπειρία της επωνυμίας και τη σχέση της μάρκας χωρίς να μειώνουν την ουσία τους.

 Για να επιτευχθεί αυτό, η παρούσα εργασία επιχείρησε να προσδιορίσει εάν η δομή της προσωπικότητας της επωνυμίας επηρεάζεται από την εμπειρία των μελών ( αισθητηριακή, συναισθηματική,  και πνευματική ) αλλά και των  σχέσεων τους ( αυτοαντίληψη, αuτοέκφραση και αυτoσυνάφεια).

 Η μελέτη περιλάμβανε 213 οικογένειες με τρία παιδιά—μέλη της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών Τριών Τέκνων Ελλάδος (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μια ακτιβιστική και υπερασπιστική προσωπικότητα αποκαλύπτεται στα μέλη της. Ειδικότερα, η μελέτη υπογράμμισε ότι τα στοιχεία της εμπειρίας και της σχέσης τους μπορούν να επηρεάσουν τη φύση της προσωπικότητας της επωνυμίας.

Από την άλλη, η πανδημία Covid-19 ανάγκασε  τους συλλόγους να αναζητήσουν νέες λύσεις για την υποστήριξη του κομβικού ρόλου που διαδραματίζει το μη κερδοσκοπικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα,  η Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών Τριών Τέκνων Ελλάδος  (ΟΠΟΤΤΕ) καθώς και 36 Σύλλογοι- μέλη αυτής σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές στην Ελλάδα, συνεισφέραν στην μελέτη. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι ελληνικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (Σύλλογοι) είναι καλά οργανωμένοι, καθώς είναι εξοικειωμένοι με το πώς να αντιμετωπίζουν μια έκτακτη ανάγκη. Ωστόσο, η πραγματικότητα της «απομόνωσης» ήταν η μόνη άγνωστη κατάσταση που έπρεπε να αντιμετωπιστεί……


 

Βιβλιογραφία

J01. Chrissos Anestis, M., Karantza, I., Assimakopoulos, C., and Vlachakis, S. (2021). Revitalizing the non-profit brand personality through brand experience and brand relationship dimensions. International Review on Public and Nonprofit Marketing. https://doi.org/10.1007/s12208-021-00314-2

J02. Karatza, I., Chrissos Anestis, M., and Vlachakis, S. (2021). Crisis Mapping in the Senses Arena Narratives. International Review on Public and Nonprofit Marketing.  https://doi.org/10.1007/s12208-021-00319-x

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου