Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

 Παρακαλούνται θερμά όλα τα μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων να προχωρήσουν στην τακτοποίηση των ετήσιων συνδρομών τους προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου. 

Μην ξεχνάτε ότι τα μόνα έσοδα του Συλλόγου προέρχονται από την ετήσια συνδρομή ύψους 10 ευρώ ανά οικογένεια.

Ώρες λειτουργίας γραφείου: Δευτέρα και Πέμπτη 18:30-20:30

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου