Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής.


Σας ενημερώνουμε ότι ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, με την ένταξη του στην Πράξη «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Ξενώνας φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής» του Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014 – 2020», συνεχίζει να λειτουργεί σε καθημερινή βάση και όλο το εικοσιτετράωρο. Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ξενώνα, η δομή έχει δεχθεί 189 αιτήματα και έχουν φιλοξενηθεί 156 άτομα (γυναίκες και παιδιά) από όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών και των Παιδιών τους, του Δήμου Κομοτηνής, αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών σε πανελλαδικό επίπεδο. Έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει γυναίκες με τα παιδιά τους που υφίστανται σωματική, ψυχολογική, οικονομική ή σεξουαλική κακοποίηση, γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. άνεργες, μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, κλπ.), γυναίκες που έχουν υποστεί βιασμό ή απόπειρα βιασμού, γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα πορνείας ή trafficking.
Ο Ξενώνας στελεχώνεται από Διοικητικό, Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο, Γενικό Βοηθητικό προσωπικό και Φύλακες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν στέγη, σίτιση και ασφάλεια, συμβουλευτική και ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γυναικών και των παιδιών τους, διευκόλυνση της πρόσβασης σε νομική συμβουλευτική, συμβουλευτική υποστήριξη εργασιακών ζητημάτων, παροχή υπηρεσιών παραπομπής ή συνοδείας, όποτε αυτό απαιτείται, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, σε νοσοκομεία, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς προώθησης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, σε φορείς προστασίας και στήριξης παιδιών κλπ., δημιουργική απασχόληση των παιδιών καθώς και την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών. Οι υπηρεσίες του Ξενώνα παρέχονται δωρεάν και διέπονται από τους κανόνες του απορρήτου.
Ο Δήμος Κομοτηνής αναγνωρίζει την αναγκαιότητα λειτουργίας του Ξενώνα, ως υπηρεσία άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες που υφίστανται βία ή πολλαπλές διακρίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, σας γνωρίζουμε ότι οι φορείς προβαίνουν σε παραπομπή, αφού πρώτα, συνεννοηθούν με τους αρμόδιους του ξενώνα σε ότι αφορά τη διαθεσιμότητα των θέσεων φιλοξενίας και τα απαραίτητα έγγραφα που οφείλουν να στείλουν για την εισαγωγή των γυναικών και των παιδιών τους σε αυτόν.
            Στα πλαίσια της δικτύωσης, σας αποστέλλεται το Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, το οποίο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα στοιχεία επικοινωνίας.
Τα στοιχεία επικοινωνίας για τον Ξενώνα φιλοξενίας είναι:
1.                  Δήμος Κομοτηνής
Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών
Ταχ. δ/νση: Γρ. Μαρασλή 1, 69133, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλ.: 2531083344
Email : xenonaskomotini@gmail.com
2.                  Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου