Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
(Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε)
Αθήνα: 06-12-2023

ΨΗΦΙΣΜΑ


Οι εξαγγελίες του αρμόδιου Υφυπουργού για θέματα Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων κ. Βαρτζόπουλου για τη δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) δημιουργούν ένα θολό τοπίο για το μέλλον των μέχρι σήμερα εγκεκριμένων φορέων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Θεραπείας του N.4139/2013.
Οι αλλαγές σχεδιάζονται ερήμην των εκπροσώπων των μέχρι σήμερα αναγνωρισμένων φορέων Πρόληψης και Θεραπείας, ερήμην των συλλόγων εργαζομένων και των συλλόγων οικογένειας που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, των ανθρώπων που λαμβάνουν υπηρεσίες Πρόληψης και Θεραπείας, ερήμην της κοινωνίας και της επιστημονικής κοινότητας.
Το σχέδιο νόμου καταργεί με συνοπτικές διαδικασίες ένα δίκτυο υπηρεσιών Πρόληψης και Θεραπείας που χτίστηκε τα τελευταία 40 χρόνια με αγώνα των εργαζόμενων στο πεδίο, με πόρους του Ελληνικού λαού, ένα δίκτυο υπηρεσιών που απέδωσε απεξαρτημένους χρήστες ουσιών στην Ελληνική Κοινωνία και χαίρει αναγνώρισης από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Οι επιχειρούμενες αλλαγές βάλλουν το Δημόσιο και Δωρεάν χαρακτήρα της Πρόληψης και Απεξάρτησης, το θεραπευτικό πλουραλισμό και την ποικιλομορφία των υπηρεσιών Πρόληψης και Απεξάρτησης, τη δυνατότητα του/της εξαρτημένου/ης να επιλέξει την υπηρεσία που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του/της, επιλογή καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση της Απεξάρτησης
 

Με εκτίμηση

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΟΤΤΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου