Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023

Επιστολή της ΟΠΟΤΤΕ που επιδόθηκε στην κα Σοφία Ζαχαράκη - Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

 Προς

Την κα Σοφία Ζαχαράκη
Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
 
ΘΕΜΑ : « Δημογραφικό και στήριξη των τρίτεκνων οικογενειών »
 
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Δεν θα αναφερθούμε αναλυτικά στα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την δημογραφική
κατάρρευση της χώρας. Τα πρόσφατα στοιχεία της απογραφής δείχνουν πως αν δεν
ξεκινήσουν να λαμβάνονται μέτρα για το δημογραφικό ΣΗΜΕΡΑ , αύριο θα είναι αργά
για τη χώρα μας.
Μερικές επισημάνσεις αφού και η απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου το 2019
δείχνει ποια μέτρα χρειάζεται να ληφθούν. Πολιτική βούληση υπάρχει;
Για να μπορούν να δημιουργηθούν οικογένειες πρέπει τουλάχιστον:
- οι άνθρωποι να έχουν ασφάλεια στη δουλειά τους ώστε να μπορούν να ζήσουν με
αξιοπρέπεια, κάτι που σήμερα δεν ισχύει στην πλειοψηφία των νέων
- να αντιμετωπιστεί με σοβαρά μέτρα το θέμα της κατοικίας
- κοινωνικό κράτος που θα επιβεβαιώνει το αίσθημα στήριξης, στην οικογένεια
( παιδεία, υγεία, παιδικούς σταθμούς κλπ)
Η παροχή των διαφόρων pass ως αντίδοτο στην ακρίβεια δεν διευκολύνει την
δημιουργία και την συντήρηση οικογένειας.
Η δημιουργία όρων ενίσχυσης των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν οικογένεια εκτός
μεγάλων αστικών κέντρων αποτελεί ένα στοίχημα που δεν φαίνεται η πολιτεία να
θέλει να ασχοληθεί.
Ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η επανεκτίμηση μέτρων με μακροχρόνιο ορίζοντα
και διακομματική αλλά και επιστημονική και κοινωνική στήριξη επιβάλλεται.
Η επίκληση των οικονομικών συνθηκών δείχνει ποιες είναι οι προτεραιότητες.
Είναι εύκολο να μιλάς για το δημογραφικό, έχει μεγαλύτερη αξία να κάνεις ότι
χρειάζεται.
Παραθέτουμε σε τίτλους κάποιες άμεσες παρεμβάσεις που προτείνουμε :
Η «ΧΑΡΤΑ» ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
-ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΩΣΤΕ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ και με
τον νόμο ως ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ !
-Τροποποίηση του νόμου για την τριτεκνική ιδιότητα ώστε οι γονείς να μην χάνουν την
ιδιότητα του τρίτεκνου και τα παιδιά να μην «παύουν» να θεωρούνται τρίτεκνα όταν το
πρώτο μεγαλώσει !!!

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου